. - Skargi i wnioski
   
  Informacje podstawowe
  Kontrole
  Elektroniczny Urząd Podawczy
  Skargi i wnioski
  Instrukcja korzystania
  Strona główna BIP

 


SKARGI I WNIOSKI 


  1. Powiatowy Inspektor przyjmuje obywateli w sprawach skargi wniosków raz w tygodniu w piątki w godzinach od 09.00 do 14.00.
  2. Pozostali pracownicy przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach urzędowania.
  3. W przypadku, gdy w piątek przypada dzień ustawowo wolny od pracy Powiatowy Inspektor przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w następnym dniu roboczym w godzinach od 09.00 do 14.00.
  4. Starszy specjalista przyjmuje i koordynuje rozpatrywanie skarg i wniosków wpływających do Inspektoratu, a w szczególności: a)  prowadzi aktualny rejestr skarg i wniosków,
    b)  czuwa nad terminowym rozpatrywaniem i udzielaniem odpowiedzi na zgłoszone skargi bądź wnioski,
    c)  zgłaszającym się w Inspektoracie w sprawach skarg i wniosków obywatelom udziela niezbędnych informacji o trybie załatwiania określonej sprawy,
    d)  opracowuje dla potrzeb Powiatowego Inspektora informacje dotyczące sposobu przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków,

Skargi i wnioski wpływające bezpośrednio do inspektoratu podlegają rejestracji w rejestrze skarg i wniosków prowadzonym przez starszego specjalistę


   
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free