. - Kontrole
   
  Informacje podstawowe
  Kontrole
  Elektroniczny Urząd Podawczy
  Skargi i wnioski
  Instrukcja korzystania
  Strona główna BIP
Kontrola archiwum zakładowego: przeprowadzona przez starszego archiwistę Archiwum Państwowego we Wrocławiu w dniu 18.04.2008 r.

Dokumentacja -  (plik pdf  1066 K) 

***********************************************

Kontrola organizacji pracy: przeprowadzona przez referentów prawnych Wydziału Organizacyjno Prawnego WINB we Wrocławiu w listopadzie 2007r.

Dokumentacja -  (plik pdf  757 K) 

***********************************************

Kontrola płatnika składek:przeprowadzona przez inspektora kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  w dniach 16.04.2007 - 11.05.2007 .


Dokumentacja -  (plik pdf  1 294 K) 
 

***********************************************

Kontrola archiwum zakładowego: przeprowadzona przez starszego archiwistę Archiwum Państwowego we Wrocławiu w dniu 26.06.2006 r.

Dokumentacja -  (plik pdf  1 100 K) 

***********************************************

Kontrola archiwum zakładowego: przeprowadzona przez młodszego archiwistę Archiwum Pństwowego we Wrocławiu w dniu 3.12.2004 r.

Dokumentacja -  (plik pdf  863 K) 
   
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free