. - Elektroniczny Urząd Podawczy
   
  Informacje podstawowe
  Kontrole
  Elektroniczny Urząd Podawczy
  => Dostarczanie dokumentów
  => Formularz elektroniczny
  => Instrukcja użytkownika
  Skargi i wnioski
  Instrukcja korzystania
  Strona główna BIP

Szanowni Państwo

 

Elektroniczny Urząd Podawczy (EUP) spełnia funkcję dostępnego publicznie środka komunikacji elektronicznej służącego do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej. Aby skorzystać z udostępnionej usługi należy poza komputerem i połączeniem z Internetem posiadać bezpieczny podpis elektroniczny wydawany przez odpowiednie centra certyfikacji.
Po przesłaniu wypełnionego wniosku klient otrzyma urzędowe poświadczenie odbioru, które zawiera m. in. unikalny elektroniczny numer dokumentu (skrót z dokumentu), dzięki któremu może sprawdzić stan realizacji danej sprawy.


 Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. Nr 212 poz. 1766) Zespół Oświaty Samorządowej akceptuje formaty elektroniczne wymienione w powyższym Rozporządzeniu

 

Do składania dokumentów w formie elektronicznej niezbędne jest posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu (Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym Dz.U. 2001 nr 130 poz. 1450). Aktualnie system akceptuje certyfikaty wydane przez:

  • PCC CERTUM - Unizeto Technologies
  • SZAFIR - Krajowa Izba Rozliczeniowa
  • PCCE Sigillum - PWPW


Elektroniczny Urząd Podawczy (EUP)  realizuje ustawowy wymóg określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 29.09.2005 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz.U. 2005 Nr 200, poz. 1651). Oznacza to, że posiada funkcjonalność: "Dostępnego publicznie środka komunikacji elektronicznej służącego do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej".


   

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=