. - Elektroniczny Urząd Podawczy
   
  Informacje podstawowe
  Kontrole
  Elektroniczny Urząd Podawczy
  => Dostarczanie dokumentów
  => Formularz elektroniczny
  => Instrukcja użytkownika
  Skargi i wnioski
  Instrukcja korzystania
  Strona główna BIP

Szanowni Państwo

 

Elektroniczny Urząd Podawczy (EUP) spełnia funkcję dostępnego publicznie środka komunikacji elektronicznej służącego do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej. Aby skorzystać z udostępnionej usługi należy poza komputerem i połączeniem z Internetem posiadać bezpieczny podpis elektroniczny wydawany przez odpowiednie centra certyfikacji.
Po przesłaniu wypełnionego wniosku klient otrzyma urzędowe poświadczenie odbioru, które zawiera m. in. unikalny elektroniczny numer dokumentu (skrót z dokumentu), dzięki któremu może sprawdzić stan realizacji danej sprawy.


 Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. Nr 212 poz. 1766) Zespół Oświaty Samorządowej akceptuje formaty elektroniczne wymienione w powyższym Rozporządzeniu

 

Do składania dokumentów w formie elektronicznej niezbędne jest posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu (Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym Dz.U. 2001 nr 130 poz. 1450). Aktualnie system akceptuje certyfikaty wydane przez:

  • PCC CERTUM - Unizeto Technologies
  • SZAFIR - Krajowa Izba Rozliczeniowa
  • PCCE Sigillum - PWPW


Elektroniczny Urząd Podawczy (EUP)  realizuje ustawowy wymóg określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 29.09.2005 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz.U. 2005 Nr 200, poz. 1651). Oznacza to, że posiada funkcjonalność: "Dostępnego publicznie środka komunikacji elektronicznej służącego do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej".


   
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free